menu
 • Cơ cấu tổ chức

  09/04/2015 bởi Quản trị viên
  CƠ CẤU TỔ CHỨC
  • Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DANA
  • Tên giao dịch : DANA CORPORATION
  • Tên viết tắt : DANA CORP.
  • Trụ sở giao dịch : Số 56 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng
  • Điện thoại : 84-511-3646555
  • Fax : 84-511-3646746
  • Website : www.dana.com.vn / www.danaford.com.vn
       
    Ông: Nguyễn Vĩnh Thọ
  Chủ Tịch HĐQT
   
       
    Ông: Phan Vĩnh Thuyên
  Tổng Giám đốc Công ty
   
       
   Ông: Lương Văn Tín
    Phó TGĐ Kinh doanh
                                               
                                               
  Bà: Đào Thị Bích Huệ
  Kế toán trưởng